Available courses

Język polski 1d
Monika Kosiorek

Język polski 1d

Wielcy herosi- bohaterowie "Iliady" Homera.

1B
Monika Kosiorek

1B

Sprawdzian- Biblia

Logistyka transportu 3c

Logistyka transportu 3c

  • Charakterystyka i klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
  • Oznaczenia stosowane podczas przewozu materiałów niebezpiecznych
  • Szkolenia kierowców wykonujących przewóz materiałów niebezpiecznych 
  • Organizacja przewozu żywych zwierząt