Available courses

Logistyka transportu 3c

Logistyka transportu 3c

  • Charakterystyka i klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
  • Oznaczenia stosowane podczas przewozu materiałów niebezpiecznych
  • Szkolenia kierowców wykonujących przewóz materiałów niebezpiecznych 
  • Organizacja przewozu żywych zwierząt

Język polski kl. 1 b5
Justyna Kozłowicz

Język polski kl. 1 b5

Obowiązek obywatelski wobec ojczyzny - "Kazania sejmowe" Piotra Skargi.