Available courses

Logistyka transportu 3c

Logistyka transportu 3c

  • Charakterystyka i klasyfikacja materiałów niebezpiecznych
  • Oznaczenia stosowane podczas przewozu materiałów niebezpiecznych
  • Szkolenia kierowców wykonujących przewóz materiałów niebezpiecznych 
  • Organizacja przewozu żywych zwierząt

Pracownia informatyczno-handlowa 3D
Lidia Wołk

Pracownia informatyczno-handlowa 3D

Pracownia informatyczno-handlowa 3D

Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych ID5
Lidia Wołk

Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych ID5

Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych  ID5

Pracownia rachunkowości 3D
Lidia Wołk

Pracownia rachunkowości 3D

Zasady funkcjonowania kont wynikowych 3D

Strzelectwo 3C
Ryszard Wilk

Strzelectwo 3C

Witam.
Proszę zapoznać się z materiałami załączonymi, oraz zaznaczyć frekwencje.